Czym jest suma gwarancyjna odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Terminologia, jaką posługują się firmy ubezpieczeniowe, niejednokrotnie może nastręczać wielu problemów z jej zrozumieniem. Pewnie większość z nas słyszała o sumie ubezpieczenia, ale czy znany jest nam także termin „suma gwarancyjna”? Kiedy się go używa i co on oznacza? Odpowiedź poznasz w tym artykule.

 

Specyfika ubezpieczeń OC

Wśród wielu rodzajów ubezpieczeń, jednym z najbardziej popularnych jest ubezpieczenie OC czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W skrócie jest ono potrzebne wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wyrządzenia szkody, a więc nie ogranicza się tylko do sytuacji posiadania samochodu i wypadków komunikacyjnych. Jest ono także niezbędne w przypadku niektórych zawodów, zwłaszcza związanych z dużą odpowiedzialnością, jak np. lekarz, adwokat czy architekt, jak również w przypadku posiadania nieruchomości. W sytuacji takiej również istnieje ryzyko zaistnienia nieumyślnie spowodowanych szkód, jak np. zalania sąsiada czy wywołania pożaru. Dlatego w wypadku ubezpieczeń OC określana jest maksymalna kwota, jaką osoba ubezpieczona może uzyskać z polisy ubezpieczeniowej, która nazywana jest sumą gwarancyjną odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zobacz więcej: Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

 

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna – różnice

Suma ubezpieczenia również oznacza górną granicę kwoty, jaką w razie zaistnienia konkretnej sytuacji wypłaca ubezpieczyciel. Jest ona określana każdorazowo przez ubezpieczyciela w umowie, który, przykładowo, w sytuacji ubezpieczenia mieszkania w Sosnowcu bierze pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku, czyli konkretnego mieszkania i całego jego wyposażenia. Jeżeli chodzi natomiast o sumę gwarancyjną, to w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń, jak komunikacyjne, rolnicze czy związane z daną profesją, jej wartość ściśle określają regulacje prawne. W dobrowolnych ubezpieczeniach OC, jak np. ubezpieczenie domu czy mieszkania, kwotę tę ustalają obie strony umowy, nie jest więc ona arbitralnie narzucana przez ubezpieczyciela.